Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site of andere Dotka Data Bv. website(s).

Dotka Data Bv. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Dotka website(s), of met de tijdelijke onmogelijkheid de Dotka Data website(s) te kunnen raadplegen. Dotka Data is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Dotka Data website(s) is verkregen.

Dotka Data Bv. aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website(s) van Dotka Data Bv. wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Dotka Data website(s).

Intellectuele eigendomsrechten
Dotka Data Bv. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dotka Data Bv. de informatie en/of de huisstijl te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren. Niets uit de tekst cq opmaak in de Dotka Data website(s) mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Dotka Data Bv.

Heeft u vragen omtrent gebruiksrecht(en) dan kunt u desgewenst contact opnemen.